Publikacja w TOP 1!Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani dr inż. Joanna Żyła jest współautorem publikacji opublikowanej w czasopiśmie American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine będącej w 1 percentylu najlepszych czasopism bazy Scopus (TOP1). Czasopismo to posiada impact factor 16,49 i jest to trzeci wynik w historii Katedry zaraz po pracy prof. Polańskiej (The Lancet, 2009, IF: 30,79) oraz dr Marczyka (Journal of Clinical Oncology, 2019, IF:26,3). Publikacja ta jest efektem ścisłej międzynarodowej współpracy pomiędzy Instytutem Maxa-Planka Chorób Zakaźnych, Friedrich-Loeffler-Institute oraz naszej Katedry. Publikacja dr Żyły poświęcona jest zrozumieniu roli płytek krwi w wczesnej infekcji bakterią gruźlicy. Zaobserwowano w warunkach laboratoryjnych, że płytki krwi są obecne w miejscu infekcji i tworzą agregaty z różnymi podzbiorami komórek szpiku podczas infekcji. Takie agregaty wykryto również u pacjentów z gruźlicą. Zauważono, że płytki krwi pozostawiają niezmienną dynamikę w komórkach płuc oraz wzorzec odpowiedzi przeciwbakteryjnych komórek T, ale utrudniają obronę przeciwdrobnoustrojową przez ograniczenie produkcji reaktywnych form tlenu w komórkach szpiku przebywających w płucach. W konsekwencji płytki krwi mają szkodliwy charakter w pierwotnej postępującej gruźlicy płuc i koordynują odporność płuc poprzez modulowanie wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Więcej informacji na stronie czasopisma: https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201910-2063OC

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodano: 2020-05-19

CORNELIA - system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19Zespół naszej Katedry pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Joanny Polańskiej (Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki) w składzie: Justyna Mika, Anna Papież, Marcin Pochrzęst, Joanna Tobiasz, Joanna Żyła oraz developerzy z firmy Boldare: Urszula Augustyniak, Krzysztof Miczkowski, Maciej Papież, Mateusz Rosiek, stworzył internetowy system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-Cov-2. Platforma CORNELIA (ang. CORonavirus NEuroLogical ImpAirment) umożliwia e-mailowe zaproszenie wybranych przez lekarzy osób do udziału w anonimowej ankiecie, w której zamieszczono pytania dotyczące ogólnego stanu zdrowia pacjentów i występowania u nich objawów neurologicznych. W części drugiej ankiety zaimplementowano natomiast serię testów psychometrycznych. Ankietyzacja ruszyła, pierwsze uzupełnione formularze są zapisywane w bazie danych systemu!
Dane pozyskane w trzech turach ankiet zostaną przeanalizowane przez zespół Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych. Celem projektu jest zweryfikowanie za pomocą metod statystycznych i uczenia maszynowego hipotezy o nasilonym występowaniu zaburzeń neurologicznych i poznawczych w trakcie trwania choroby COVID-19 oraz ocena skali powikłań neurologicznych po jej wyleczeniu.
System CORNELIA powstał z wykorzystaniem technologii C#, .NET Core, PHP, JavaScript, PostgreSQL. Poza wspomnianymi już funkcjonalnościami: e-ankietami oraz w pełni zautomatyzowanym procesem wysyłania zaproszeń, platforma umożliwia zdalny dostęp użytkowników z grupy lekarzy oraz analityków danych do repozytorium.
Projekt prowadzony jest we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym reprezentowanym przez prof. Jerzego Jaroszewicza, ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu oraz prof. Monikę Adamczyk-Sowę, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Medycznego w Zabrzu.
Członkowie naszej Katedry ponownie, obok systemu CIRCA, czynnie i skutecznie wspierają badania nad koronawirusem.

Dodano: 2020-05-16

Kolejne seminarium online za nami.W dniu dzisiejszym ponownie spotkaliśmy się w przestrzeni wirtualnej. Wysłuchaliśmy ciekawego referatu mgr inż. Bartosza Biniasa traktującego o filtracji przestrzennej dla celów poprawy jakości badań EEG. Mamy nadzieję że już niedługo spotkamy się w tradycyjnej formie w starej dobrej sali 531. Tymczasem, życzymy wszystkim zdrowia i oczekujemy kolejnego seminarium KiIAED w cyber przestrzeni.

Dodano: 2020-04-01

Seminarium KiIAED w wersji onlineBezpieczni w domowej izolacji ale z głowami pełnymi nowych naukowych pomysłów przenieśliśmy nasze seminarium do świata wirtualnego. Dzięki platformie MS Teams wysłuchaliśmy ciekawego referatu dr inż. Anny Papież a już za tydzień zapraszamy na referat mgr inż. Bartosza Biniasa. W tych trudnych chwilach życzymy wszystkim dużo zdrowia i pogody ducha.

Pracownicy i doktoranci Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych

Dodano: 2020-03-25

3 edycja programu mentorskiego "Rozwiń Skrzydła"8 stycznia odbyła się inauguracja już III edycji programu mentorskiego „Rozwiń Skrzydła”. Program skierowany jest do najzdolniejszych absolwentów szkół średnich oraz laureatów I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Program przewiduje możliwość długoterminowego – obejmującego cały okres studiów I stopnia – korzystania przez uczestnika z indywidualnego wsparcia mentora w zakresie rozwoju naukowego oraz osobistego. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr inż. Joanna Żyła została powołana na mentora studentki Pani Anny Mrukwa (podwójnej laureatki I stopnia „Złoty indeks Politechniki Śląskiej”). Jest to już druga nominacja w naszej Katedrze. W pierwszej edycji programu prof. Joanna Polańska została mentorem Pana Pawła Pendziałka. Wszystkim uczestnikom programu życzymy owocnej współpracy i rozwoju!

Filmowa relacja z wydarzenia pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Crc_cI_C2QA

Dodano: 2020-01-12

   1   2   3   4   5