Nagrody Rektora dla pracownników KIAED!Miło jest nam poinformować, że zespół w składzie:
1) prof. Joanna Polanska
2) dr Michał Marczyk
3) dr Anna Papież
4) dr Joanna Żyła
został ponownie wyróżniony Nagrodą Rektora Politechniki Śląskiej, tym razem za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w roku 2020. Laureatom serdecznie gratulujemy!!! I życzymy dalszych sukcesów.

Dodano: 2021-10-22

Udział w kursach Nature MasterclassesZ przyjemnością informujemy, że czworo członków naszej Katedry otrzymało miejsca w kursie Nature Masterclasses:
1) dr inż. Anna Papież
2) mgr inż. Wojciech Prażuch
3) mgr inż. Marek Socha
4) mgr inż. Joanna Tobiasz
Udział w kursie finansowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia badawcza na podstawie dotacji projakościowej wspierającej zwiększenie zdolności młodych naukowców w zakresie publikowania w wysoko punktowanych czasopismach oraz ubiegania się o prestiżowe projekty międzynarodowe.
Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 2021-10-01

Grant habilitacyjny dla naszego pracownikaZgodnie z decyzją JM Rektora, dr inż. Michał Marczyk otrzymał grant habilitacyjny na okres od 1.10.1021 r. do 30.09.2023 r. Grant przyznawany jest w celu ułatwienia pracownikowi przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania habilitacyjnego poprzez m.in.obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz pokrycie kosztów wydania monografii lub artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Mamy nadzieję, że dzięki otrzymanemu wsparciu, dr Marczyk szybko dołączy do grona samodzielnych pracowników naukowych w naszej Katedrze.

Dodano: 2021-10-01

Nowy konkurs Polskiego Towarzystwa BioinformatycznegoSzanowni Państwo,
miło jest nam poinformować, że na wczorajszym walnym posiedzeniu członków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego podjęto decyzję o rozszerzeniu panelu konkursów o ogólnokrajowy konkurs na najlepszą pracę inżynierską z zakresu bioinformatyki. W skład komisji konkursowej powołano następujące osoby:
1) dr Magdalena Machnicka (Uniwersytet Warszawski) - przewodnicząca
2) dr Wanda Niemyska (Uniwersytet Warszawski)
3) dr Tomasz Żok (Politechnika Poznańska)
4) dr Joanna Żyła (Politechnika Śląska)
5) mgr Michał Kowalski (Uniwersytet Jagielloński)
6) dr Jakub Rydzewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
7) dr Witold Dyrka (Politechnika Wrocławska)
Bardzo się cieszymy z udziału dr Joanny Żyły, pracownika naszej Katedry, w pracach tego gremium.
Wszystkich autorów prac dyplomowych z zakresu bioinformatyki zachęcamy do udziału w konkursie. Więcej szczegółów na stronach PTBi https://www.ptbi.org.pl/website/home/

Dodano: 2021-09-17

Konferencja ISMB/ECCBW dniach 25-30 lipca odbyła się konferencja ISMB/ECCB (Intelligent Systems for Molecular Biology and European Conference on Computational Biology) 2021. Konferencja była wydarzeniem w pełni wirtualnym. Wzięły w niej udział doktorantki naszej Katedry: Agnieszka Cecotka i Justyna Mika z wystąpieniami "DNA methylation alterations in de novo and therapy-related AML in several genomic regions" (AC) oraz "Does the proportion of functional T cell receptor genes change with age?" (JM). W ramach uczestnictwa przedstawiły postery oraz krótkie nagrania, omawiające prezentowany temat. Udział w konferencji został finansowany ze środków projektu AIDA.

Dodano: 2021-08-02

   1   2   3   4   5