Seminaria

Seminaria Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych odbywają się w każdą środę w godzinach 8:30 - 10:00 w sali 531 Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki przy ulicy Akademickiej 16 w Gliwicach.
W trakcie seminariów omawiane są sprawy bieżące jak również prezentowane oraz dyskutowane są wyniki badań pracowników Katedry.

Harmonogram seminariów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20

Lp.DataReferentTytuł referatu
126.02.2020Henryk PalusInicjalizacje techniki k-means stosowanej w kwantyzacji barwy
204.03.2020Mateusz OstaszewskiZastosowania uczenia maszynowego w informatyce kwantowej
325.03.2020Anna PapieżBlaski i cienie analizy danych sekwencjonowania długich odczytów
401.04.2020Bartosz BiniasZastosowanie filtracji przestrzennej w celu poprawy jakości predykcji czasu reakcji
508.04.2020Aleksandra SuwalskaIdentyfikacja subpopulacji komórkowych w danych o wysokiej wymiarowości pozyskanych z cytometrii masowej pojedynczej komórki.
622.04.2020Joanna TobiaszAnaliza wpływu liczby kopii fragmentów DNA na wrażliwość na napromienienie ludzkich linii komórkowych
729.04.2020Krystian RadlakGłębokie sieci neuronowe i ich zastosowania w analizie obrazów -cz. II
806.05.2020Justyna MikaPorównanie profili białek egzosomowych wydzielanych przez komórki czerniaka oraz pozostałych białek egzosomowych.
920.05.2020Marek SzczepańskiRedukcja szumów w negatywach cyfrowych
1027.05.2020Wojciech PrażuchRadiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca w niskodawkowej tomografii komputerowej.
1103.06.2020Mariusz FrąckiewiczSegmentacja superpikselowa w kwantyzacji barwy
1210.06.2020Agnieszka CecotkaRóżne drogi analizy danych metylacji DNA oraz ich walidacja za pomocą analizy funkcjonalnej
1317.06.2020Anna GlodekIdentyfikacja obwiedni izotopowych w danych z obrazowania molekularnego MALDI-ToF
1424.06.2020Grzegorz DrążekZastosowanie grafowej metody segmentacji obiektów w obrazowaniu molekularnym tkanki


Semestr letni 2019/20
Plany seminariów Instytutu Automatyki w poprzednich semestrach:                         Plany seminariów KIAED w poprzednich semestrach:
Instytut rozwiązano Semestr zimowy 2019/20
Semestr letni 2018/19 Semestr letni 2018/19
Semestr zimowy 2018/19 Semestr zimowy 2018/19
Semestr letni 2017/18 Semestr letni 2017/18
Semestr zimowy 2017/18 Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2016/17 Semestr letni 2016/17
Semestr zimowy 2016/17 Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2015/16 Semestr letni 2015/16
Semestr zimowy 2015/16 Semestr zimowy 2015/16
Semestr letni 2014/15 Semestr letni 2014/15
Semestr zimowy 2014/15 Semestr zimowy 2014/15
Semestr letni 2013/14 Semestr letni 2013/14
Semestr zimowy 2013/14 Semestr zimowy 2013/14
Semestr letni 2012/13
Semestr zimowy 2012/13
Semestr letni 2011/12
Semestr zimowy 2011/12
Semestr letni 2010/11
Semestr zimowy 2010/11