OGŁOSZENIE KONKURSOWEna finansowanie zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców w 2020r.

Dodano: 2020-05-12, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
ogloszenie konkursowe
wniosekRozstrzygnięcie konkursówna STYPENDIUM DOKTORANCKIE w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu „OPUS 14”
Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca

Dodano: 2019-10-15, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
protokół z konkursu 1
protokół z konkursu 2Rozstrzygnięcie konkursuna STYPENDIUM DOKTORANCKIE w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu „OPUS 10” Narzędzia bioinformatyczne do automatycznej identyfikacji obszarów guza i jego heterogeniczności na bazie profili metabolomicznych pozyskiwanych spektrometrycznymi technikami obrazowania molekularnego

Dodano: 2019-10-15, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
Protokół z konkursuOGŁOSZENIA KONKURSOWE na STYPENDIA DOKTORANCKIEW projekcie badawczym NCN w ramach konkursu
„OPUS 14”

Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca

Dodano: 2019-10-04, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
ogłoszenie konkursowe 1
ogłoszenie konkursowe 2OGŁOSZENIE KONKURSOWE na STYPENDIUM DOKTORANCKIEW projekcie badawczym NCN w ramach konkursu
„OPUS 10”

Narzędzia bioinformatyczne do automatycznej identyfikacji obszarów guza i jego heterogeniczności na bazie profili metabolomicznych oraz pozyskiwanych spektrometrycznymi technikami obrazowania molekularnego

Dodano: 2019-10-04, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
ogłoszenie konkursoweRozstrzygnięcie konkursuna STYPENDIUM STUDENCKIE w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu „OPUS 10” Narzędzia bioinformatyczne do automatycznej identyfikacji obszarów guza i jego heterogeniczności na bazie profili metabolomicznych pozyskiwanych spektrometrycznymi technikami obrazowania molekularnego

Dodano: 2018-07-07, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
protokół z z konkursuOGŁOSZENIE KONKURSOWE na STYPENDIUM STUDENCKIE w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu „OPUS 10”Narzędzia bioinformatyczne do automatycznej identyfikacji obszarów guza i jego heterogeniczności na bazie profili metabolomicznych pozyskiwanych spektrometrycznymi technikami obrazowania molekularnego

Dodano: 2018-07-02, przez: Katarzyna Fabiś

Załączniki:
Ogloszenie konkursowe