Publikacje

Rok:   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009

1. Marczyk M, Patwardhan GA, Zhao J, Qu R, Li X, Wali VB, Gupta AK, Pillai MM, Kluger Y, Yan Q, Hatzis C, Pusztai L, Gunasekharan V: "Multi-Omics Investigation of Innate Navitoclax Resistance in Triple-Negative Breast Cancer Cells”. Cancers 2020, 12(9), 2551

2. Agata Kurczyk, Marta Gawin, Mykola Chekan, Agata Wilk, Krzysztof Łakomiec, Grzegorz Mrukwa, Katarzyna Frątczak, Joanna Polanska, Krzysztof Fujarewicz, Monika Pietrowska, Piotr Widlak: Classification of thyroid tumors based on mass spectrometry imaging of tissue microarrays; a single-pixel approach. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(17):6289; doi: 10.3390/ijms21176289

3. Lau R, Du L, Chen E, Fu C, Gould R, Marczyk M, Sinn BV, Layman R, Bedrosian I, Valero V, Symmans WF: Technical validity of a customized assay of sensitivity to endocrine therapy using sections from fixed breast cancer tissue. Clinical Chemistry 2020, 66(7), p. 934–945

4. Qing T, Mohsen H, Marczyk M, Ye Y, O'Meara T, Zhao H, Townsend J, Gerstein M, Hatzis C, Kluger Y, Pusztai L: "Germline variant burden in cancer genes correlates with age at diagnosis and somatic mutation burden". Nature Communications 2020, 11, p. 2438

5. Scheuermann Lisa, Pei Gang, Domaszewska Teresa, Zyla Joanna, Oberbeck-Müller Dagmar, Bandermann Silke, Feng Yonghong, Ruiz Moreno Juan Sebastian, Opitz Bastian, Mollenkopf Hans-Joachim, Kaufmann Stefan and Dorhoi Anca. Platelets Restrict the Oxidative Burst in Phagocytes and Facilitate Primary Progressive Tuberculosis, 2020. AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE doi.org/10.1164/rccm.201910-2063OC

6. Abramowicz Agata, Łabaj Wojciech, Mika Justyna, Szołtysek Katarzyna, Ślęzak-Prochazka Izabella, Mielanczyk Łukasz, Story Michael D., Pietrowska Monika, Polański Andrzej and Widłak Piotr. MicroRNA Profile of Exosomes and Parental Cells is Differently Affected by Ionizing Radiation, 2020. RADIATION RESEARCH

7. Grainne O’Brien, Lourdes Cruz Garcia, Joanna Zyla, Natalie Brown, Rosemary Finnon, Joanna Polanska, Christophe Badie: Kras mutations and PU.1 promoter methylation are new pathways in radiation-induced AML, Carcinogenesis, 2020, 41(8):1104-1112, doi: 10.1093/carcin/bgz175

8. B. Frey, J. Mika, K. Jelonek, L. Cruz-Garcia, C. Roelants, I Testard, N. Cherradi, K. Lumniczky, S. Polozov, A. Napieralska, P. Widlak, U. Gaipl, C. Badie, J. Polanska, and S.M. Candéias: Systemic modulation of stress and immune parameters in patients treated for prostate adenocarcinoma by intensity modulated radiation therapy or stereotactic ablative body radiotherapy. Strahlentherapie und Onkologie, 2020, doi: 10.1007/s00066-020-01637-5

9. Kimi Drobin, Michal Marczyk, Martin Halle, Daniel Danielsson, Anna Papiez, Traimate Sangsuwan, Annika Bendes, Mun-Gwan Hong, Ulrika Qundos, Mats Harm-Ringdahl, Peter Wersäll, Joanna Polanska, Jochen M. Schwenk and Siamak Haghdoost: Molecular profiling for predictors of radiosensitivity in patients with breast or head-and-neck cancer. Cancers, 2020, 12(3):753

10. Karol Jelonek, Aleksandra Krzywon, Patrycja Jablonska, Ewa M. Slominska, Ryszard T. Smolenski, Joanna Polanska, Tomasz Rutkowski, Jolanta Mrochem-Kwarciak, Krzysztof Skladowski and Piotr Widlak: Systemic Effects of Radiotherapy and Concurrent Chemo-Radiotherapy in Head and Neck Cancer Patients – Comparison of Serum Metabolome Profiles, Metabolites, 2020, 10(2):60; doi:10.3390/metabo10020060

11. Agnieszka Toma-Jonika, Patryk Janus, Joanna Korfanty, Marek Chadalski, Katarzyna Mrowiec, Piotr Widłak, Natalia Vydra, Anna Paszek, Marek Rusin, Joanna Polanska, Wiesława Widłak, Pro-death signaling of cytoprotective Heat Shock Factor 1: up-regulation of NOXA leading to apoptosis in heat-sensitive cells. Cell Death and Differentiation, 2020, doi: 10.1038/s41418-020-0501-8

12. Marczyk M, Jaksik R, Polanski A, Polanska J: GaMRed – adaptive filtering of high-throughput biological data. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2020, 17(1):149-157, doi: 10.1109/TCBB.2018.2858825

13. O’Meara T, Marczyk M, Qing T, Yaghoobi V, Blenman K, Cole K, Pelekanou V, Rimm DL, Pusztai L: Immunological differences between immune-rich estrogen 1 receptor-positive and immune rich triple-negative breast cancers. JCO Precision Oncology 2020, 4, p.767-779

14. Katarzyna Fratczak, Joanna Polanska: Similarity and repeatability of molecular signatures for Pan-cancer MALDI-MSI data. European Molecular Imaging Meeting – EMIM 2020, 24-28 August 2020, Virtual Edition

15. Marczyk M, Gunasekharan V, Zhao J, Qu R, Li X, Patwardhan GA, Wali VB, Gupta AK, Pillai MM, Kluger Y, Hatzis C, Pusztai L: Genomic, transcriptomic, and epigenetic profiling of triple-negative breast cancer cells after Navitoclax treatment. Cancer Research 2020, 80(16 Supplement), p. 633. Proceedings of the Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, Philadelphia, USA, June 22-24, 2020

16. K. Leszczorz, W. Dudzik, J. Nalepa, J. Polanska. "Quantification of differences in brain tumor detection on multimodal MRI using deep neural network." European Congress of Radiology 2020, C-13994, doi: 10.26044/ecr2020/C-13994

17. Abu-Khalaf MM, Aderhold K, Marczyk M, Chung G, Hofstatter E, Sanft T, Silber A, DiGiovanna M, Zelterman D, Pusztai L, Hatzis C: Neoadjuvant aromatase inhibitor therapy plus the mTOR inhibitor everolimus in postmenopausal women with hormone receptor positive/HER2 negative breast cancer and an oncotype Dx recurrence score (≤25). Cancer Research 2020, 80(4 Supplement), P5-13-02. Proceedings of the San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, TX, USA, December 10-14, 2019

18. Blenman KRM, Li X, Marczyk M, O'Meara T, Yaghoobi V, Gunasekharan V, Park T, Rimm D, Pusztai L: Predictive markers of response to durvalumab concurrent with nab-paclitaxel and dose dense doxorubicin cyclophosphamide (ddAC) neoadjuvant therapy for triple negative breast cancer (TNBC). Cancer Research 2020, 80(4 Suppleement), P3-09-05. Proceedings of the San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, TX, USA, December 10-14, 2019

19. Anna Papiez, Justyna Mika, Joanna Tobiasz, Joanna Zyla, Marcin Pochrzest, Urszula Augustyniak, Krzysztof Miczkowski, Maciej Papiez, Mateusz Rosiek, Monika Adamczyk-Sowa, Jerzy Jaroszewicz and Joanna Polanska: CORNELIA - System zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19, Anty-Covid: Informatyka w zwalczaniu Covid-19, June 22-23 2020

20. Aleksandra Gruca, Małgorzata Bach, Paweł Foszner, Joanna Henzel, Mateusz Kania, Michał Kozielski, Justyna Mika, Anna Papiez, Joanna Tobiasz, Aleksandra Werner, Joanna Zyla, Jerzy Jaroszewicz, Joanna Polanska, and Marek Sikora: DECODE - zastosowanie analizy statystycznej oraz metod maszynowego uczenia w celu opisu pacjentów chorych na COVID-19 oraz predykcji prawdopodobieństwa wystąpienia choroby COVID-19 na bazie prostych cech klinicznych. Anty-Covid: Informatyka w zwalczaniu Covid-19, June 22-23 2020

21. Zebrowska A, Gawin M, Marczak L, Sharma P, Mika J, Polanska J, Ferrone S, Kirkwood J, Widlak P, Whiteside T, Pietrowska M, Metoda immunowychwytywania w ocenie molekularnego profilu subpopulacji egzosomów CSPG4+ uwalnianych przez komórki czeraniaka, VII Śląskie Spotkania Naukowe, 29-30.05.2020, Gliwice, pp. 21-22

22. Zyla J., Leszczorz K., Polanska J. Robustness of Pathway Enrichment Analysis to Transcriptome-Wide Gene Expression Platform. In: Panuccio G., Rocha M., Fdez-Riverola F., Mohamad M., Casado-Vara R. (eds) Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics, 14th International Conference (PACBB 2020). PACBB 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1240, pp 176-185. Springer, Cham doi.org/10.1007/978-3-030-54568-0_18