Laboratoria

Laboratorium Analizy Danych
Kierownik laboratorium:
Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska,

Laboratorium Niewerbalnej Komunikacji Interpersonalnej
Kierownik laboratorium:
Prof. dr hab. Bogdan Smołka,

Laboratorium Obrazowania i Pomiarów Radiometrycznych,
Kierownik laboratorium:
Dr hab. inż. Henryk Palus, prof. nzw. w Pol.Śl.

The Spectre
CEO:
Mgr inż. Daniel Babiak