Pracownicy

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska,

Samodzielni pracownicy naukowi:
Dr hab. inż. Henryk Palus, prof. nzw. w Pol.Śl.
Prof. dr hab. Bogdan Smołka,
Dr hab. inż. Marek Szczepański,

Adiunkci:
Dr inż. Artur Bal
Dr inż. Franciszek Binczyk
Dr inż. Mariusz Frąckiewicz
Dr inż. Michał Marczyk
Dr inż. Anna Papież
Dr inż. Krystian Radlak
Dr inż. Joanna Żyła

Doktoranci:
Mgr inż. Bartosz Binias
Mgr inż. Agnieszka Cecotka
Mgr inż. Grzegorz Drążek
Mgr inż. Katarzyna Frątczak
Mgr inż. Anna Glodek
Mgr inż. Kinga Leszczorz
Mgr Anna Marcisz
Mgr inż. Monika Mendrela
Mgr inż. Justyna Mika
Mgr inż. Grzegorz Mrukwa
Mgr inż. Wojciech Prażuch
Mgr inż. Katarzyna Sieradzka
Mgr inż. Aleksandra Suwalska
Mgr inż. Joanna Tobiasz

Studenci/Współpracownicy:
inż. Daniel Babiak
Dr hab. inż. Artur Cieślar-Pobuda
Mgr Mateusz Kania
Mgr inż. Szymon Kocot
Dr inż. Łukasz Król
Mgr inż. Luca Miglietta
Paweł Pendziałek
Dr inż. Aleksandra Pfeifer
inż. Robert Piecyk
Dr hab. inż. Adam Popowicz
Mgr inż. Bożena Rolnik
Mgr inż. Szymon Ziemek

Sekretariat zakładu:
Mgr Katarzyna Fabiś

Współpracownicy w latach 2013-2018